הרשמה לשנת תשפ”ד 2023-2024

רקד/נית חופשי

רקד/נית חופשי

אופציה להיכנס לכל אחד מהשיעורים הקיימים במערכת. הרקדן יכול לבחור לאילו שיעורים הוא מעוניין ולכן אין שעות או ימים אלא לפי בחירתו.

להרשמה