הצהרת בריאות
    הנני הח''מ מצהיר\ה כי אין מגבלות רפואיות/בריאותיות לבני\בתי ובני\בתי מסוגל\ת לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב\ת לדווח למדריכה בהקדם האפשרי


    חתימה

    תקנון